Get Adobe Flash player

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. W tej chwili współpracujemy ze świetnymi specjalistami, którzy wciąż podnoszą swoje kompetencje. Jesteśmy dumni z naszego zespołu !!! Więcej o tym w zakładce „Kadra.”.

 

Nasz zespół terapeutyczny w terminie do końca września lub w ciągu pierwszych 30 dni pobytu dziecka w placówce tworzy dla dziecka Indywidualny program Edukacyjno-Terapeutyczny na podstawie własnych obserwacji, dokumentacji złożonej w przedszkolu (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wczesnym wspomaganiu rozwoju, etc.) oraz opinii rodziców. Program realizowany jest przez cały okres pobytu dziecka w placówce. Realizacją programu zajmuje się zespół specjalistów, nad którym pieczę sprawuje dyrektor placówki. Program poddawany jest okresowym kontrolom i w miarę potrzeb dostosowywany do warunków rozwojowych dziecka. Dzieci z niepełnosprawnościami w ramach pobytu dziecka w placówce mają zapewnioną stałą opiekę specjalistów i wszystkie zajęcia terapeutyczne w ramach czesnego.

 

Dzieci z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują rabat na czesne w zależności od rodzaju niepełnosprawności od 20 do 50%. Wysokość rabatu uzależniona jest od wysokości subwencji oświatowej udzielanej przez Wydział Edukacji.