Get Adobe Flash player

Magdalena Kasznia: Dyrektor Akademii Małego Europejczyka

 

 

Karolina Mazur: wicedyrektor i nauczyciel

 

- magister pedagogiki

- licencjat z Edukacji Elementarnej i Integracyjnej,

- studia podyplomowe z Logopedii i Terapii Pedagogicznej,

- III stopniowy kurs z terapii behawioralnej,

- Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem,

- kurs I stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbore

 

 

 

Dominika Śmielak: wicedyrektor i nauczyciel

 

- magister Pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną,

- licencjat Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią,

- Propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori,

- kurs I stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbore,

- III stopniowy kurs z terapii behawioralnej.

- Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem

- studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika

- szkolenie "Metoda terapii bahawioralnej w pracy nad eliminowaniem zachowań niepożądanych dzieci"

 

Daria Zglińska: nauczyciel

 

 - magister Pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną,

- licencjat Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią,

- kurs terapii ręki

- studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika

 

 Elżbieta Piwońska: pomoc nauczyciela

 

 

Karolina Nagadowska:

- pomoc nauczyciela

 

 

Elżbieta Szulc:

nauczyciel języka angielskiego/nauczyciel wspomagający

- licencjat Filologii angielskiej,

- studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne,

- III stopniowy kurs z terapii behawioralnej,

 

 

Edyta Kujawa:

- nauczyciel języka niemieckiego