Get Adobe Flash player
 
Magdalena Kasznia - dyrektor oraz pomysłodawczyni Akademii Małego Europejczyka 
Entuzjastka skutecznych metod edukacyjnych oraz wychowawczych. Od lat zaangażowana w działania na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji.
 


 

Karolina Szczepaniak - wicedyrektor oraz nauczyciel 

Magister Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej, studia licencjackie z Edukacji Elementarnej i Integracyjnej, studia podyplomowe z Logopedii

i Terapii Pedagogicznej, w trakcie studiów podyplomowych z Pedagogki Specjalnej, certyfikowany nauczyciel-terapeuta dla dzieci z autyzmem, III stopniowy kurs Terapii Behawioralnej, I stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

"Moja praca jes moją pasją. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że możliwość pracy z dziećmi to prawdziwy przywilej i szczęście.

Codziennie zastanawiam się czy to one uczą się więcej ode mnie czy ja od nich? W podejściu do dzieci kieruje się słowami - traktuj cudze dziecko tak, jakbyś chciała, żeby traktowano Twoje własne". 

 

   

 

 


 

Michalina Dzielińska - pedagog specjalny 

Magister pedagogiki, ukończone specjalności: pedagogika specjalna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  z terapią korekcyjno-kompensacyjną, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna z socjoterapią. Studentka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie  SWPS w Poznaniu, nauczyciel wspomagający, terapeuta.

Główne szkolenia:

 • Terapia i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na poziomie podstawowym i specjalistycznym, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem. 
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
 • Ocena poziomu funkcjonowania dziecka z zaburzeniami rozwoju- Profil Psychoedukacyjny PEPR-R.
 • Metoda aktywnego  słuchania  muzyki według  Batii Straus.
 • Matematyka - rytm i logika.
 • Wybiórczość pokarmowa dzieci w ujęciu sensoryczno – motorycznym.
 • Trening Umiejętności Społecznych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Świat zmysłów – metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Autyzm w pigułce – główne zagadnienia terapii i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem.
 • Terapia ręki jako forma wspomagania dzieci.
 • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w rozwoju poznawczym i z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • System znakowo-obrazkowy Piktogramy. Strategie terapeutyczne.
   
 


 

Dominika Śmielak - wicedyrektor i nauczyciel 

Magister Pedagogiki szkolnej z socjoterapią i terapią pedagogiczną, - licencjat Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z logopedią, - Propedeutyczny kurs pedagogiki Marii Montessori, - kurs I stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbore, - III stopniowy kurs z terapii behawioralnej. - Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem - studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika - szkolenie "Metoda terapii bahawioralnej w pracy nad eliminowaniem zachowań niepożądanych dzieci".

  

  

 


 

Elżbieta Piwońska: pomoc nauczyciela w grupie starszej 

Posiadając najdłuższy staż pracy w naszym przedszkolu, p. Ela stanowi swoisty

fundament naszego funkcjonowania na najwyższym poziomie :-) :-)

 

 
Justyna Klimek - nauczyciel 
Studia licencjackie z Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego, III stopniowy kurs Terapii Behawioralnej. Energiczna, kreatywna i zaangażowana. W swojej pracy najbardziej kocha to, że może się w niej spełniać również jako matka. 

 

 

 


 

Karolina Nagadowska - pomoc nauczyciela

Morze wsparcia dla maluszków.

 
 

 

 

 


 

Elżbieta Szulc - nauczyciel angielskiego

 •  licencjat Filologii angielskiej,
 • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne,

 • III stopniowy kurs z terapii behawioralnej,

   

  Świetna zabawa i efektywna nauka, to nierozłączne elementy zajęć z ciocią Elą.

 

 

 


 

 

Alesia Wilczewska - Babkina - opiekun dzieci z potrzebami

Pedagog i wychowawca - swoje kwalifikacja zdobywała w Białorusi. Z sercem na dłoni wspiera tych, którym kroczy się nieco trudniej.

 

 

 


 

Edyta Kujawa - nauczyciel niemieckiego

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem.

 

 

 

 


 

 

Katarzyna Kowal - logopeda

"Ukończyłam 5 letnie studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz 2 letnie studia podyplomowe - Logopedia i Terapia Pedagogiczna, obecnie dokształcam się na studia podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. O tym, że chcę pracować terapeutycznie wiedziałam "od zawsze". Praca w zawodzie logopedy jest moją pasją. W AME pracuję od 2017 r., gdzie przeprowadzam diagnozy i opracowuję plan strategii logopedycznej. Każdego swojego małego podopiecznego traktuję indywidualnie i dokładam wszelkich starań, by prowadzona przez mnie terapia była nie tylko efektywna ale i atrakcyjna dla dzieci".